-  G O L F E N S   O L I K A   T Ä V L I N G S F O R M E R   -

 

   

 
 
 
 
 
   

 Tävlingsformer: Lagspel för 4-bollar

   

 

 Foursome   Lagspel två och två. Varje lag spelar på samma boll och slår vartannat slag. Spelaren som slår ut på hål nr l slår alltid ut på udda hål och partnern således på jämna hål. Det kan variera om man sedan spelar slagspel eller poäng bogey.
 
 
   
   
   
   

 

 Foursome  Lagspel två och två. Båda spelarna slår ut från varje tee och slår sedan ett slag på sin partners boll innan man väljer vilken boll man ska spela vidare på. Spelet fortsätter sedan som Foursome.
 Amerikansk  Tryall  
   
   
   
   
   

 

 Greensome Spel två och två. En alternativ form av Foursome. Båda spelarna slår ut från varje tee och väljer sedan vilken boll de vill fortsätta att spela med. Den som inte slog den valda bollen fortsätter att spela och därefter slår man vartannat slag.
 
 
   
   
   
   

 

 Greensome  Scotish   Lagspel två och två. Båda spelarna slår ut från varje tee och slår även sitt andra slag innan man väljer vilken boll man ska spela vidare på. Spelet fortsätter sedan som Foursome.
 
   
   
   
   
   

 

 Greensome  Chapman Lagspel två och två. Båda spelarna slår ut från tee, sedan slår man en gång på varandras bollar. Därefter väljer man boll för att sedan alternera tills man hållat ut
 
   
   
   
   
   

 

 Greensome  Bloodsome   Spel två och två. Båda spelarna slår ut från varje tee och sedan väljer motståndar paret vilken boll som man ska spela vidare på. Spelet fortsätter sedan som Foursome.
 Bästboll Match
   
   
   
   
   

 

 Greensome  Fensome   Spel två och två. Båda spelarna slår ut från varje tee och väljer den bollen som ligger bäst. Skillnaden är att i denna variant slår alltid en spelare andraslaget på jämna hål och den andra spelaren på udda hål oavsett vilket utslag som valdes. Spelet fortsätter sedan som Foursome.
 Bästboll Match 
 
   
   
   
   

 

 Greensome  Irländsk Spel två och två. Båda spelarna slår ut från varje tee. Skillnaden är att på alla par 4 och par 5 hål slås ett slag till på partnerns boll innan man väljer vilken boll man ska spela vidare på. Spelet fortsätter sedan som Foursome.
 
   
   
   
   
   

 

 Fyrboll Bästboll Slagspel Lagspel två och två. Båda spelarna i laget spelar sin egen boll hela hålet och räknar sedanden bästa netto scoren.
 
   
   
   
   
   

 

 Fyrboll Bästboll Match Lagspel två och två. Varje lag väljer bästa resultatet per hål. I övrigt som Matchspel. Det lag vinner, som har fler hål upp än vad det är kvar att spela.
 
   
   
   
   
   

 

 Fyrboll Lagspel två och två. Lagens bästa och sämsta resultat jämförs med varandra. Man spelar om två poäng per hål. Exempel: Lagens två bästa nettoresultat är 4 respektive 5. I detta fall vinner laget som hade netto 4 bäst bollen. De två sämsta resultaten år i detta fall båda netto 6 och sämst bollen delas. Detta gör att laget som vann bäst bollen ligger ett upp.
 Bästboll /Sämstboll  
 Match
 
   
   
   

 

 Fyrboll Lagspel två och två. Varje hål ger två poäng. Bästa bollarna jämförs och sedan sammanlagda resultatet per lag.
 Bästboll / Sämstboll 
 Samanlagt   
   
   
   
   

 

 Texas Lagspel två och två. Netto scoren omvandlas till poäng på varje hål och det gäller att erhålla så få poäng som möjligt. Exempel: Ni spelar ett par 4 hål och erhåller netto 4 och 4 vilket ger 44 poäng. När en spelare gör netto par eller bättre på hålet sätter man dennes siffra först - sju och 3 slag på ett par 4-hål ger 37 poäng. Men om du och din partner båda slår över par (netto), exempelvis fem och sju slag, blir det 75 poäng.
 
 
 
   
   
   

 

 Scramble Varje lag består av tre till fyra spelare. Alla slår ut från tee på varje hål. Sedan väljer man gemensamt den bästa bollen att fortsätta från. Spelarna droppar sina bollar inom en klubblängd från markeringen och spelar alla sina andraslag. Alla fortsätter sedan att spela från bästa bollen. De sammanlagda handicapen i varje lag bör vara så lika varandra som möjligt. 
 
 
   
   
   
   

 

 Texas Scramble Variant scramble. Alla slår ut från tee, sedan väljer man den bästa bollen. Alla slår vidare, men man måste välja 4 utslag av alla spelarna i laget annars är det som scramble.
 
   
   
   
   
   

 

 6 - 6 - 5 - 1 Lagspel 4 manna. Spelas som poäng bogey. Fyra spelare bildar ett lag och går i samma boll. På de första 6 hålen ( hål 1 - hål 6 ) räknas det bästa resultatet från en spelare. På de nästkommande 6 hålen ( hål 7 - hål 12 ) räknas det bästa resultatet från två spelare. På de därefter följande 5 hålen ( hål 13 - hål 17 ) räknas det bästa resultatet från tre spelare. Och på det sista hålet ( hål 18 ) räknas resultatet från samtliga spelare. Laget med flest poäng vinner.
 
 
 
   
   

 Tävlingsformer: 2-bollar

 
   

 

 Matchspel Klassisk spelform. Du tävlar om varje hål, där du kan vinna, förlora eller dela hålet med din motspelare. Den spelare som vinner har fler hål upp än vad det är kvar att spela. Om det är ett hål kvar att spela och ställningen är två upp är matchen avgjord.
 
 
   
   
   
   

 

 Variant på Matchspel Spelarna väljer själv före varje hål hur många slag han ska nyttja av sitt hcp. En spelare med 20 i hcp får 20 extra slag ute på banan.
 
   
   
   
   

 Vanliga spelformer

 
   

 

 Slagtävling Den form av spel som används på de flesta Tour-tävlingar. Det gäller att på varje hål helt enkelt ha så få slag som möjligt. Kan spelas brutto eller netto.
 
   
   
   
   
   

 

 Maxgolf  För att påskynda spelet och inte göra katastrof hål så förödande för slutresultatet kan man införa ett maxantal slag på varje hål 4-5 slag max över par.
 variant på Slagtävling 
   
   
   
   
   

 

 Poängbogey Spelformen som ligger till grund för hcp-systemet.
   
   
   
   
   
   

 

 Poängbogey  Jokrar Spelas som vanlig Poäng bogey men på varje 9-hålsslinga har man ett joker hål dar poängen räknas dubbelt. Spelaren måste på tee annonsera att detta är joker hålet, flera spelare kan ha samma joker hål.
 
   
   
   
   
   

 

 Poängbogey  variant Nettoresultat bättre än par ger ett poäng. Par ger ett halvt poäng och bogey eller mer ger noll poäng.
 
   
   
   
   
   

 

 Poängbogey   Nettoresultatet räknas. Albatross ger åtta poäng, eagle fem poäng, birdie tre poäng, par två poäng och bogey eller mer ger ett minuspoäng.
 International 
   
   
   
   
   

 

 Köpenhamnare Spelas av tre spelare mot varandra. Efter varje hål delas på 6 poäng enligt följande: lägst score 4 poäng, tvåan 2 poäng, trean O poäng. Delas något resultat delar dessa på poängen, 2 spelar med lägsta score ger 3+3+0, delas sämsta score ger det 4+1+1. Om alla delar ges 2+2+2 eller O poäng då det inte förändrar den interna ställningen.
 
 
   
   
   

 Tävlingsformer med flera deltävlingar

 
   

 

 Nassau Tre tävlingar i en. Bäst resultat på första nio och sista nio + totalt. Kan spelas som slagtävling eller poängbogey. Det finns även varianter med matchspel.
 
   
   
   
   
   

 

 Ransom Två par spelar mot varandra. På de första sex hålen räknas parens bäst boll, näst kommande sex hål spelas foursome och på de avslutande sex hålen räknas den sammanlagda antalet slag för varje par.
 
   
   
   
   
   

 

 Robbins I denna spelform får alla spela med varandra. Först spelar man sex hål forusome match. Sedan byter man partner och spelar en ny match över sex hål. De sista sex hålen spelar man med den som man inte spelat med tidigare. På detta vis får alla spela med och mot alla.
 
 
   
   
   
   

 

 6-6-6 Matchspel i lag som skiftar efter 6 hål. Segrarna i varje sex håls runda får 2 poäng. Delas sex håls rundan så erhåller varje spelare 1 poäng. Alla får på detta sått spela med varandra. Flest poäng vinner.
 
   
   
   
   
   

 

 Skins Game Spelform som ofta handlar om att vinna pengar. Varje hål är värt ett visst belopp och finns ingen ensam vinnare ackumuleras pengarna till nästa hål. Ett alternativ kan vara att olika hål är olika mycket värda.
 
   
   
   
   

 Skoj tävlingar

 
   

 

 Snörtävling Spelas vanligtvis som slagtävling. Varje spelare erhåller en sax och ett snöre som är lika långt man har handicap (hcp 12=12 meter snöre). Utöver längden på snöret erhåller man inget handicap. Spelaren kan sedan använda snöret för att sänka puttar eller flytta bollen ur bunker. Snöret kortas motsvarade den längd som man flyttar bollen. Lägst antal slag efter 18-hål vinner oberoende om man använt hela snöret eller inte. 
 
 
 
   
   
   

 

 Kast Golf  Varje deltagare får vid x tillfällen kasta bollen. Kasten måste utnyttjas. Bollen får kastas överallt på spelfältet även från bunker och på green.
 Norsk Poängbogey
   
   
   
   
   

 

 Flaggtävling Varje deltagare erhåller en flagga med namn och antal slag. Flaggan placeras där bollen hamnar efter att man slagit det sista erhållna slaget. Ett problem med denna spelform är att de som spelar bra ofta börjar om på första hålet och fortsätter till slagen tar slut. Det är en klar fördel att spela sist och kunna se vilka man passerar.
 
 
 
   
   
   

 

 Decimerat antal klubbor Spelarna får endast ha en eller alternativt upp till fem klubbor under hela rundan.
 
   
   
   
   
   

 

 Forwards och Backar Två spelar bildar ett lag. Backen spelar första slag på par 3 och första och andra på par 4 och de tre första slagen på par 5 (inkl. pliktslag). Forwarden avslutar sedan varje hål. 
 
   
   
   
   
   

 

 Reprisen Spelaren har när som helst under ronden möjlighet att säga "reprisslag" och spela om det slaget sedan fortsätta spelet med boll nr 2. Antalet "reprisslag" kan fastställas från 1 till  hur många som helst eller så regleras detta genom att varje spelare får x antal omslag räknat efter 3/4 av deras hcp.
 
 
   
   
   
   

 

 Seven Up Spelas som poäng bogey, varje spelare spelar sin egen boll. De bästa resultaten från sju hål räknas sedan ihop och blir totalresultatet.
 
   
   
   
   

 Puttnings tävlingar

 
   

 

 Vanlig puttävling Spelarna räknar alla sina puttar på green. Den med lägst antal puttar efter 18 hål vinner.
 
   
   
   
   
   

 

 Ormen Uffe Spelaren som först gör en tre putt erhåller ormen, därefter överlämnas ormen till nästa spelare som gör en treputt på green. Den som har ormen efter 18 hål är "Ormen Uffe" Ormen Uffe bjuder då enligt tradition sina medspelare på en kopp kaffe eller en .......
 
 
   
   
   

STARTSIDAN

 UPP PÅ SIDAN